با توجه به اینکه محصولات صنایع دستی و دست ساز از جمله با ارزشترین و نفیس ترین کالاهای تولید شده می باشد، لذا حمل و نقل آن نیز دارای شرایط خاص خود و مستلزم ظرافت می باشد.

از این رو محصولات نفیس خریداری شده از هنرکده صاحب دارای بسته بندی های ایمن و مقاوم در شرایط حمل و نقل می باشد.

با این حال با توجه به ارزش ریالی صنایع دستی ساخته شده ، محصولات نفیس از طریق شرکت پست و با بیمه نامه جبران خسارت ارسال می گردد.

بازگشت به بالا