هنرکده صنایع دستی صاحب به کیفیت و دوام کالاهای تولیدی خود اطمینان کافی دارد، در راستای مشتری مداری و حفظ حقوق مصرف کنندگان کالاهای فروخته شده علاوه بر ضمانت برگشت ۷ روزه کالا طبق شرایط زیر دارای ضمان ۵ ساله می باشد.

نحوه استفاده از ضمان نامه ۵ ساله

جهت استفاده از این سرویس نگهداری ضمانت نامه و فاکتور خریدی که هنگام خرید شما ارسال می گردد الزامی می باشد. لازم به ذکر هست هرگونه خط خوردگی و مخدوش شدن شماره فاکتور و ضمانت نامه ارسالی توسط هنرکده صاحب موجب ابطال ضمانت نامه می گردد.

تنها ضمانت نامه ای معتبر است که به مهر و امضاء فروشگاه صاحب رسیده باشد.

هزینه بسته بندی و ارسال کالا جهت بررسی های اولیه و یا تعمیرات لازم بر عهده خریدار می باشد.

در صورتی که پس از بررسی های اولیه سهل انگاری و استفاده نادرست خریدار مشخص شود، قبل از هرگونه تعمیر و بازسازی، هزینه های مربوطه با خریدار هماهنگ می شود و پس از دریافت هزینه محصول تعمیر شده ارسال می گردد.

موارد و کالاهایی که شامل ضمانت می شود

کلیه محصولات نفیس تولید شده اعم از ظروف فیروزه کوب و مشبک فلز و فیروزه مشبک شامل حال این ضمانت نامه می شود.

کالاهای که دارای سنگ فیروزه می باشد در قبال ریختن سنگ و یا تغییر زنگ آن شامل ضمانت می گردد.

کالاهای مشبک فلز در قبال دوام شبکه های فلزی و حفظ حالت اولیه هنگام فروش کالا

هرگونه تغییر رنگ دست ساخته های فلزی در استفاده طبیعی

موارد و کالاهایی که شامل ضمانت نمی شود

زیور آلات فیروزه کوب با توجه به ارزش ریالی آن شامل حال این ضمانت نمی گردد

تغییر رنگ در اثر استفاده نادرست از محصولات دست ساز

هرگونه تغییر شکل و شکستگی در اثر سهل انگاری از سوی خریدار

هرگونه تماس محصولات ساخته شده با مواد اسیدی

شکستن شیشه آینه همراه با آینه و شمعدان شامل حال این ضمانت نامه نمی گردد

شستن شیشه تنگ های سه گوش و یا هر یک از محصولات که با شیشه همراه باشد

بازگشت به بالا