قاب مشبک فلز مزین با نام علی ابن موسی الرضا (ع)

In Stock

قاب زیبا و نفیس آراسته با نام مبارک علی ابن موسی الرضا (ع) با طرحی زیبا می باشد و این اثر تلفیقی از هنر مشبک فلز و قلمزنی، خطاطی، طراحی سنتی و تذهیب می باشد

10,000,000تومان