تابلو مشبک فلز نام مقدس 5 تن سایز کوچک

In Stock

تابلو مشبک فلز نام مقدس 5 تن نشانه ای از ارادت خالصانه هنرمندان اصفهانی به اهل بیت مطهر پیامبر اکرم می باشد. این تابلو کاملا توسط دست بریده شده است.

550,000تومان