گلدان دکوری مس و فیروزه کوبی شده گل و مرغ

In Stock

سنبلدان فیروزه مشبک شده از جمله جدیدترین هنرهای دستی در هنر فیروزه کوبی اصفهان می باشد که با قیمت فیروزه کوبی مناسب می توان تهیه کرد. بر روی بدنه این گلدان طرح گل ومرغ با هنر قلمزنی نقش بسته و اطراف آن با  هنر مشبک تذهیب شده است.

3,360,000تومان