تنگ فیروزه کوبی در اصفهان سه پهلو

In Stock

این تنگ زیبا و منحصربفرد ترکیبی خلاقانه از هنر فیروزه کوبی و مشبک فلز است. هنر مشبک فلز بکار رفته در این اثر از دوران صفویه الهام گرفته شده است.طرح زیبا و ساده مشبک این اثر را منحصر بفرد کرده است.

7,200,000تومان