شکلات خوری فیروزه کوب مسی اثری زیبا

موجود نمیباشد

هنر فیروزه کوبی همانطور که می دانید دارای قدمتی حدود 60-70سال می باشد و برای اولین بار در شهر مشهد پا به عرصه گذاشت ،سپس در شهر اصفهان توسط هنرمندان خلاق به رشد رسید و امروزه این هنر جایگاه خیلی ویژه ای در ایران زمین دارد.